Provozní řád

Provozní řád školy

  1. Výuková hodina trvá 50 min.
  2. V případě vašeho zpoždění nemůžeme garantovat prodloužení lekce.
  3. Klient je povinen řídit se desaterem pravidel FIS chování na sjezdovce.
  4. V případě porušení pokynů instruktora, provozního řádu či desatera FIS nenese škola žádnou odpovědnost na zdraví či majetku.
  5. Klient je pod dozorem instruktora pouze v hodině časově vymezené průběhem lekce, pokud si rodič nepřevezme dítě včas či jde dítě domů samo, škola nenese žádnou odpovědnost.